Selecteer een pagina

Metgezel merkt grote nood onder mantelzorgers op

Veel mantelzorgers van familieleden met een vorm van dementie dreigen zelf de dupe te worden als zij niet snel meer hulp krijgen. Ook Stichting Alzheimer Nederland maakt zich zorgen om de grote groep mantelzorgers met een naaste met dementie die thuis woont. Volgens hen laat een recente peiling onder ruim 1000 mantelzorgers zien dat hun situatie lijkt verslechterd ten opzichte van de eerste meting in april. 64% geeft aan dat hij of zij meer ondersteuning nodig heeft. Ook voelt nog steeds 80% van hen zich zwaarder belast dan vóór de coronacrisis. Mantelzorgers voelen zich vaker in de steek gelaten. Dit geldt voor een derde van de mantelzorgers met een naaste met dementie thuis.

In de maand juli zijn de meeste dagopvanglocaties weer open gegaan tot grote opluchting voor veel mantelzorgers; zij konden weer even op adem komen. Het scheelt enorm als je in een week waarin je dag en nacht zorgt voor een ander, een of twee dagen iets voor jezelf mag doen. Beter gezegd, even niet hoeven te (ver)zorgen. Soms komen mensen er niet eens aan toe om iets voor zichzelf te doen. Er zijn immers nog steeds de dagelijkse schoonmaak, klussen en de boodschappen die gedaan moeten worden. De oudere mantelzorger heeft zelf niet altijd meer de energie om zijn partner de hele dag te ondersteunen. Wat extra hulp op een dag is dan zeer welkom. Naast de reguliere zorg zijn er diverse instellingen die aanvullende zorg en ondersteuning in Winterswijk e.o. aanbieden.

Mede door het wegvallen van dagbesteding in maart, april en mei, voelde 80% van de mantelzorgers met een naaste thuis zich meer belast met de zorg voor hun naaste dan vóór de coronacrisis. Mantelzorgers staat het water aan de lippen. Het Coronavirus is al zeven maanden onder ons en momenteel worden alle zeilen bijgezet om meer besmettingen tegen te gaan. Er zal  goed gekeken moet worden naar alternatieven wanneer de maatregelen van de overheid aangescherpt worden en de dagopvang zijn deuren weer een tijd zou moeten sluiten. Het zou toch  mogelijk moeten zijn om hiervoor de nodige oplossingen te vinden, bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten in kleinere groepen in meerdere ruimtes. Of misschien activiteiten bij mensen thuis, al is het maar een uurtje. Helaas gaat het niet alleen om de veilige afstand die bewaard moet worden, maar ook om de beschikbare zorg- en dagopvangmedewerkers. Als zij verkouden worden, zijn ze genoodzaakt thuis te blijven. Tot nu toe lijkt dat goed te gaan. Om de vele mantelzorgers te ontlasten moeten crisissituaties zoveel mogelijk voorkomen worden en is het noodzaak om te kijken naar wat er wél mogelijk is.

In de huidige coronatijd kunt u overwegen Metgezel in te schakelen voor tijdelijke ondersteuning. We nemen de richtlijnen uiterst serieus en overleggen eerst het wenselijke met de cliënt.