Selecteer een pagina

Thuis wonen met dementie

Hulp zoeken bij thuis wonen met dementie In Nederland hebben ruim 280 duizend mensen de diagnose dementie, volgens cijfers van Alzheimer Nederland. De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer (70%) en vasculaire dementie (16%). Ongeveer 74%...

Meer steun Mantelzorgers!

Metgezel merkt grote nood onder mantelzorgers op Veel mantelzorgers van familieleden met een vorm van dementie dreigen zelf de dupe te worden als zij niet snel meer hulp krijgen. Ook Stichting Alzheimer Nederland maakt zich zorgen om de grote groep mantelzorgers met...

Omgaan met dementie

Mantelzorg: omgaan met dementie  June 2020 In Nederland zijn er in totaal 4 miljoen actieve mantelzorgers. In tijden van de corona is er een groot beroep gedaan op deze mantelzorgers. Mede doordat ouderen weinig tot geen bezoek mochten ontvangen, viel de zorg hierdoor...

Betere hulp en ondersteuning aan mantelzorgers

De oplossing moet voorlopig komen uit een nog betere samenwerking tussen instanties. En vooral ook uit betere hulp en ondersteuning aan mantelzorgers. Nicole Haarman, specialist ouderengeneeskunde vindt het vervelend zich steeds te moeten verdedigen over het...

Observatie afdeling kwetsbare ouderen

Eindelijk is het zo ver. Door samenwerking van Marga Klompé, huisartsen en het SKB komt er een observatie afdeling voor  kwetsbare ouderen in Winterswijk. Het komt geregeld voor dat zij in een crisis- of noodsituatie bij gebrek aan juiste opvang in een ziekenhuisbed...

Thuisondersteuning bij mantelzorg geeft rust

De vraag naar aanvullende mantelzorg voor senioren neemt toe. Denk aan praktische hulp aan huis zoals samen eten, boodschappen doen of hulp bij hand- en spandiensten. In onze participatiemaatschappij wonen oudere mensen steeds langer thuis. Aan de ene kant een direct...

zorg en hulp bij thuis wonen: de mogelijkheden op rij

Langer thuis blijven wonen is stukken makkelijker als er af en toe iemand is die een handje kan helpen. Wat zijn de mogelijkheden op dit gebied? Mantelzorg. Veel mensen vinden het prettiger om eerst hulp in hun eigen omgeving te zoeken, alvorens professionele hulp in...

Ouderen lopen mogelijk jaarlijks duizenden euro’s mis.

Senioren weten vaak niet dat ze in aanmerking komen voor huur- en zorgtoeslag, melden vijf ouderenorganisaties. Ouderen lopen hier volgens hen mogelijk jaarlijks duizenden euro's door mis. Volgens de vijf organisaties - KBO-PCOB, FASv, NOOM, NVOG en KNVG - maakt een...

Interview Charlotte Teunissen, hoogleraar neurochemie

'Ik wil me met al mijn mogelijkheden inzetten om de ontluisterende ziekte dementie beter te begrijpen. Verder hoop ik er aan bij te dragen dat we deze en andere neurologische ziekten, eerder en beter kunnen signaleren en op den duur kunnen voorkomen of genezen'.  Aan...

Begeleid thuiswonen dementerenden kostenbesparend

Begeleid thuiswonen dementerenden kostenbesparend'    Gepubliceerd: 21 september 2016 20:47 Verpleegkundigen die thuiswonende mensen met dementie begeleiden leveren de samenleving besparingen op van 11.000 tot 16.000 euro per patiënt per jaar. Dat concludeert het...

Haperende hersenen

Onze hersenen maken ons tot wie we zijn. Ze zorgen dat we kunnen bewegen en waarnemen, ze zijn verantwoordelijk voor ons denkvermogen, gevoel voor humor, inlevingsvermogen, onze veerkracht, sociale vaardigheden en nog veel meer.  Als er iets in onze hersenen...

Ouderen krijgen thuis te weinig zorg

GISTEREN,13 april 2015, 06:58 BINNENLAND ANP GESCHREVEN DOOR Ardi Vleugels - Researchredacteur zorg. Huisartsen en wijkverpleegkundigen zien in hun dagelijkse praktijk steeds meer ouderen die vereenzamen of slecht eten en drinken. Ze constateren dat ouderen vaak te...

Even tijd voor jezelf, ook belangrijk

“In de keuken bij de familie Weerkamp is het gezellig binnenkomen”, vertelt Barbara Reinoud, die een jaar geleden met deze cliënt een overeenkomst aanging. Net toen ze het initiatief genomen had om senioren te ondersteunen die daar behoefte aan hebben. Van de redactie...

Sluit ouderen niet uit van pgb

Zorgverzekeraars hebben in de beschrijving (lees bepaling) van de doelgroep pgb-vv het uitsluitingscriterium opgenomen dat mensen met normale ouderdomsprocessen die wel verzorging en/of verpleging nodig hebben, geen aanspraak kunnen maken op een pgb-vv. Hiermee...

Metgezel ondersteunt en ontzorgt ouderen

VAN DE REDACTIE Achterhoek nieuws      03-06-2014 WINTERSWIJK - Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Met het ouder worden en soms door het verlies of ziekte van een partner, neemt de vraag naar hulp, bezoek en begeleiding toe. Metgezel,...

Metgezel in Winterswijkse Weekkrant April 2014

Metgezel, voor het begeleiden en ontzorgen van mensen die daar behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld om de mantelzorger te ontlasten zodat hij of zij even vrijaf heeft van de zorg voor hun partner, bij het meekijken naar de post of administratie wanneer iemand alleen komt...