Selecteer een pagina

Senioren weten vaak niet dat ze in aanmerking komen voor huur- en zorgtoeslag, melden vijf ouderenorganisaties. Ouderen lopen hier volgens hen mogelijk jaarlijks duizenden euro’s door mis.

Volgens de vijf organisaties – KBO-PCOB, FASv, NOOM, NVOG en KNVG – maakt een op de zes huishoudens met 55-plussers die op grond van hun inkomen daarvoor in aanmerking komen geen gebruik van de huurtoeslag. Een op de tien vraagt geen zorgtoeslag aan.

Vooral kwetsbare ouderen en oudere migranten dienen geen aanvragen in. Ze weten vaak niet dat ze er voor in aanmerking komen, omdat bijvoorbeeld een overleden partner de financiën altijd regelde, of ze denken dat een vast inkomen nodig is om een toeslag te kunnen aanvragen.

De organisaties willen dat de overheid senioren beter gaat informeren over de toeslagen, omdat het mislopen hiervan een negatief effect op de koopkracht kan hebben.