Selecteer een pagina

Zorgverzekeraars hebben in de beschrijving (lees bepaling) van de doelgroep pgb-vv het uitsluitingscriterium opgenomen dat mensen met normale ouderdomsprocessen die wel verzorging en/of verpleging nodig hebben, geen aanspraak kunnen maken op een pgb-vv.

Hiermee sluiten zorgverzekeraars veel ouderen uit van een pgb. Ook de ouderen die getroffen worden door beperkingen voortkomende uit ouderdom moeten toch de mogelijkheid hebben om de zorg onder eigen regie te kunnen verkrijgen met een pgb. Ouderen zijn prima in staat om een bewuste afweging te maken voor zorg in natura of voor een pgb. De eigen invulling van zorglevering via een pgb wordt onnodig en zonder goede argumenten, niet mogelijk voor ouderen met ouderdomsverschijnselen en een indicatie voor verzorging/ verpleging. Daarom heeft Per Saldo (Een belangenvereniging van mensen met persoonsgebonden budget (pgb)) de Tweede Kamer opgeroepen de minister te vragen deze bepaling uit het pgb-regelement te schrappen.

Met een pgb kunnen veel ouderen de nodige zorg bij meerdere instanties inkopen. Bij een bekende ervaren zorginstelling maar tegelijkertijd ook bij zzp-ers of familie. U kunt een pgb aanvraag indienen wanneer u een indicatiestelling van uw huisarts of specialist heeft.