Selecteer een pagina

Langer thuis blijven wonen is stukken makkelijker als er af en toe iemand is die een handje kan helpen. Wat zijn de mogelijkheden op dit gebied?

  • Mantelzorg. Veel mensen vinden het prettiger om eerst hulp in hun eigen omgeving te zoeken, alvorens professionele hulp in te schakelen. Ook het overheidsbeleid is er tegenwoordig op gericht dat mensen hun zorg zoveel mogelijk zelf regelen, met behulp van hun eigen netwerk. Deze hulp van vrienden, buren en familie noemen we mantelzorg. Is er geen familie of buur (in de buurt)? Dan kunt u ook vervangende ‘mantelzorgers’ inhuren om wat zorgen weg te nemen. Dit is in de vorm van particuliere ondersteuning aan huis zoals Metgezel in Winterswijk en omgeving.
  • Gemeentelijke voorzieningen, ouderenverenigingen en vrijwilligers. In elke gemeente bestaan sociale voorzieningen en initiatieven waar u, al dan niet tegen betaling, gebruik van kunt maken. Denk aan geheugentrainingen, maaltijdvoorzieningen, boodschappendiensten, sportgroepen en spelletjesavonden. Vaak worden deze (mede) georganiseerd door ouderenverenigingen. Er zijn ook verschillende websites waar u in contact kunt komen met mensen die vrijwillig hun hulp aanbieden in de buurt.
  • Hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie hebt u mogelijk recht op ondersteuning van uw gemeente. Daarbij kunt u denken aan hulp in de huishouding, aanpassingen aan uw woning, vervoersmogelijkheden of voorzieningen op het gebied van dagbesteding. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Let op: voor hulp in het kader van de Wmo betaalt u altijd een eigen bijdrage. Ook gaat het alleen om ondersteuning zónder medisch karakter.
  • Thuiszorg en wijkverpleging. Hebt u op grond van uw lichamelijke toestand hulp of zorg van een professional nodig? Bijvoorbeeld voor het toedienen van medicijnen? Of hulp bij het douchen, wassen en aankleden? Hiervoor kunt u, in overleg met uw huisarts, een beroep doen op de thuiszorg of wijkverpleging. Deze vormen van zorg worden vergoed door uw zorgverzekeraar.